Welkom bij de DGFR

De Dutch Golfing Fellowship of Rotary DGFR is in 1993 opgericht voor én door golfende Rotarians. In 2018 bestaan we 25 jaar. Vandaar dat we een lustrumweekend in Friesland organiseren op 29 en 30 september. Via het lidmaatschap en de passie voor golf wordt “fellowship” bevorderd. Ieder jaar organiseren we golftoernooien verspreid over Nederland. De DGFR heeft meer dan 200 leden. Voor verreweg de meeste toernooien zijn ook partners & introducées van harte welkom!

 

goyer1

 

Leden van de DGFR kunnen ook aan internationale toernooien deelnemen. Deze toernooien worden georganiseerd door de International Golfing Fellowship of Rotary IGFR voor informatie zie bij Links. Francine Kruyt is namens de DGFR vertegenwoordigd in de board van het IGFR. http://igfrinternational.com

Via  aanmelden kunt u lid worden (direct link) Het lidmaatschap van de DGFR bedraagt € 60 per kalenderjaar. Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden betalen € 30 voor het eerste kalenderjaar. 

Ook Past Rotarians kunnen onder gelijke voorwaarden lid worden.

Deelname aan de reguliere wedstrijden kost € 97 (greenfee, koffie, thee, lunchpakket en diner). Introducées betalen voor deelname aan het Nederland Kampioenschap € 125 tenzij ze lid worden van de DGFR dan betalen ze het gebruikelijke tarief.

Lifetime membership

De DGFR heeft ook de mogelijkheid voor het Lifetime membership voor personen vanaf 65 jaar (of in het jaar dat ze 65 worden), 10 jaar Rotarian en 5 jaar lid zijn van de DGFR. Het Lifetime membership kost eenmalig het bedrag van € 385

Bankrekeningnummer van de DGFR =  NL 79 RABO 0393 82 2222
BIC: RABONL2U

Beëindiging van het DGFR lidmaatschap kan alleen vóór 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar geschieden per brief aan de secretaris van de DGFR:

 

Dutch Golfing Fellowship of Rotary

Secretaris: Peter van den Broek

De Foarplecht 3

9001 JK GROU

info@dgfr.nl

——————————————————-