Welkom bij de DGFR

De Dutch Golfing Fellowship of Rotary DGFR is in 1993 opgericht voor én door golfende Rotarians. Via het lidmaatschap en de passie voor golf wordt “fellowship” bevorderd. Ieder jaar organiseert de DGFR vier golftoernooien verspreid over Nederland. De DGFR heeft meer dan 200 leden. Voor verreweg de meeste toernooien zijn ook partners van harte welkom!

goyer1

Leden van de DGFR kunnen ook aan internationale toernooien deelnemen. Deze toernooien worden georganiseerd door de International Golfing Fellowship of Rotary IGFR voor informatie zie bij Links.

Via  aanmelden kunt u lid worden. Het lidmaatschap van de DGFR bedraagt € 55,00 per kalenderjaar. Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden betalen € 27,50 voor het eerste kalenderjaar. De contributie wordt via automatische incasso geïncasseerd.

Ook Past Rotarians kunnen onder gelijke voorwaarden lid worden.

Deelname aan de reguliere wedstrijden kost € 97,00 (greenfee, koffie, thee, lunchpakket en diner).

Lifetime membership

De DGFR heeft ook de mogelijkheid voor het Lifetime membership voor personen vanaf 65 jaar (of in het jaar dat ze 65 worden), 10 jaar Rotarian en 5 jaar lid zijn van de DGFR. Het Lifetime membership kost eenmalig het bedrag van € 385,00.

Bankrekeningnummer van de DGFR =  NL79RABO 0393822222
BIC: RABONL2U

Beëindiging van het DGFR lidmaatschap kan alleen vóór 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar geschieden per e-mail: info@dgfr.nl